Τ'ς εγάπ'ς ρακίν [03:26]

Τραντάφυλλο μ' μαραίνεσαι κι άλλο 'κι μυρισκάσαι,
λογιών λογιών θα γράφτω σε καϊτέδες ν' αφουγκράσαι.

Θέλω να γράφτω για τ' ατό ντο έχω απές 'ς σο ψόπο μ',
σε κάθαν αναστέναγμα σ' λείεται το καρδόπο μ'.

Θα παίρω α σον πρόσωπο σ' και γράφτω για σεβντάδες,
τ'ς εγάπ'ς ρακίν θα πίν' ατό για τ' εσέν' με τ' οκάδες.

Εγώ 'ς σο δάκρυ σ' καίουμαι και 'ς σην αροθυμία σ',
δείσα να έν' θ' ελέπω σε και γράφτω τραγωδίας.

Ημ/νία εγγραφής στίχου: 08/09/2018

Στίχοι: Πηλαλίδης Αντώνης / Μάγγος Ιωάννης
Μουσική: Μάγγος Ιωάννης

Τραγούδι: Πηλαλίδης Αντώνης
Ρυθμός: Τικ

ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ

YOUTUBE

Δημοσιεύθηκε στο Youtube στις 2/12/2019.